GEBEDEN

We kennen drie soorten gebeden naar de tijd van het gebed...

 

A. Het ochtendgebed of Shacharit (sjachariet)

B. Het middaggebed of Mincha (mincha)

C. Het avondgebed of Ma’arit (ma-a riet)

 

A. Het ochtendgebed vindt meestal “vroeg” plaats. Een ochtenddienst in de Sjoel wordt ook wel genoemd shacharit-dienst, een middagdienst een mincha-dienst en een avonddienst een Ma’arit-dienst.
Volgens de Talmud kwam het vroege Shacharit bij Avraham weg.
We lezen het drie maal in het verhaal van Abraham: “Avraham stond vroeg op”

1 .toen hij zich afvroeg, hoe het met Lot ging (Gen.19:27)
2. toen hij G’ds bevel om Ismaël weg te sturen, opvolgde (Gen. 21 :14)
3 .toen hij op weg ging om Jitschaq te offeren.

Elke keer was hij vol angst, pijn en vragen. Daarom bad hij en stortte hij zijn hart uit bij G’d.


B. Men beweert wel dat Jitschaq het middaggebed begon. In Gen.24:63 staat “Jitschaq ging naar buiten het veld in om te mediteren.” Het woord vertaald als “mediteren” kan ook “gebed” betekenen. Wellicht bad hij voor zijn toekomstige vrouw die hem zou kunnen troosten na de dood van Sara. Als dat zo was , werd zijn gebed vlot beantwoord, want na dit gebed zag hij zijn bruid. “Hij had haar lief en vond troost na de dood van zijn moeder”. Vandaar dat men wel zegt dat het middaggebed bij Jitschaq begint.


C. Tenslotte , zegt men, dat het avondgebed bij Ja’acov weg kwam. Er staat immers: “Hij kwam op een plaats en bleef daar, omdat de zon was ondergegaan”. (Gen.28:11) Een van de meest bekende ontmoetingen met G’d kreeg hij op die plaats. Zo kwam het dat het Joodse volk G’d zocht in hun avondgebed.

(vrij vertaald H.A.)