Het logo van de Messiaanse Sjoel bestaat uit een Menorah met daarin in het Hebreeuws het woord Jesjoea, en de tekst 'Het heil is uit de Joden'.

Messiaanse Sjoel

voor Joden en niet-Joden

hostgator coupon

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Messiaanse Sjoel.

 Wie zijn wij?

Wij zijn een gemeenschap bestaande uit Joden en niet-Joden die uit zien naar de komst van de Masjiach en geloven dat Hij het is die in de B’riet Chadasja (het Tweede Testament, het NT) Jesjoea (Jezus) wordt genoemd. We gaan uit van de 5 Boeken van Mozes (Torah), de Profeten en Geschriften (de Haftara) en de B’riet Chadasja (Nieuwe Testament).

  Wat willen wij?

 Wij willen plaats bieden aan ieder die volgens Bijbels-Joodse tradities zijn geloof wil beleven.

  Wat doen wij?

 Wij vieren naar Bijbels-Joodse traditie de feesten, en komen in Sjoel (de Synagoge) samen om elkaar te ontmoeten en daar ons geloof in de Eeuwige, de G’d van Abraham, Izaäk en Jacob te belijden. De voertaal is Nederlands. De 1ste en 3de Shabbat van de maand komen wij samen in Borne. Door een samenloop met een Joods feest kunnen er reguliere diensten komen te vervallen. Een overzicht van de komende diensten vindt u in het tabblad "samenkomsten".

 Is uw belangstelling gewekt?

Wees welkom in één van onze diensten.

 

    

Locatie

Gebouw De Fontein,
Twijnerstraat 6
7621 TK Borne.

Klik op het icoontje om direct uw navigatie te starten in Google Maps:
Open Google Maps

Wat gebeurt er in Sjoel?

Klik op de brochure om deze te bekijken en eventueel uit te printen.

Copyright © 2024 Messiaanse Sjoel voor Joden en niet-Joden