Het logo van de Messiaanse Sjoel bestaat uit een Menorah met daarin in het Hebreeuws het woord Jesjoea, en de tekst 'Het heil is uit de Joden'.

Messiaanse Sjoel

voor Joden en niet-Joden

Soekot - Loofhuttenfeest

Het Loofhuttenfeest of soekót (סֻכּוֹת) duurt 8 dagen. Herdacht wordt dat ons volk gedurende de woestijntocht in hutten woonde. Het wordt in september/oktober gevierd, als laatste van de drie grote feesten (Lev.23:39 – 43) “Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des HEREN vieren. (...) Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de EEUWIGE, uw G-d, zeven dagen lang. (...) In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit Egypte leidde: Ik ben de EEUWIGE, uw G’d.”

De Soeka (hut) is een van de voorschriften van de Eeuwige. De opdracht van G’d is dat men 7 dagen achtereen in een loofhut zou wonen, opdat de komende geslachten zouden blijven beseffen dat Hij Israël uit Egypte heeft geleid en hen in de woestijn onderdak gaf.(Lev.23:42,43) Het dak van de loofhut is doorzichtig, want G’d is altijd dichtbij en niet veraf.

Naast het wonen in loofhutten zijn er meer zaken die gedaan moeten worden. Loofhuttenfeest is ook een oogstfeest. Men moet een plantenbundel maken met een vrucht om daarmee de vuchten en de opbrengst van de oogst te vertegenwoordigen. (Lev.23:40) Die plantenbundel noemt men de loelav (לוּלָב ) Deze bundel bevat vier elementen: een palmtak, 3 mirtetakjes, 2 wilgetakjes en een etróg, Deze 4 elementen hebben elk een symbolische betekenis.

  • De etrog heeft smaak en reuk; symbool voor het Joodse volk, mensen met Torah-kennis en goede daden.
  • De palmtak heeft smaak maar geen geur; symbool voor mensen met Torah-kennis maar die het geleerde niet in praktijk brengen.
  • De mirte heeft geur maar geen smaak; symbool voor mensen met goede daden, maar zonder kennis van de Torah.
  • De wilgetak heeft smaak noch geur; symbool voor mensen zonder Torah-kennis, die geen goede daden hebben.

De Eeuwige zegt: ‘neemt hen allen samen tot één bundel, vormt een éénheid; de één zal voor de ander verzoening voor Mij doen.’ Men zegt ook: Deze planten en al het andere dat op de aarde groeit, zijn van U en wij hebben het van U ontvangen en wij danken U er voor.

Locatie

Gebouw De Fontein,
Twijnerstraat 6
7621 TK Borne.

Klik op het icoontje om direct uw navigatie te starten in Google Maps:
Open Google Maps

Wat gebeurt er in Sjoel?

Klik op de brochure om deze te bekijken en eventueel uit te printen.

Copyright © 2023 Messiaanse Sjoel voor Joden en niet-Joden