Het logo van de Messiaanse Sjoel bestaat uit een Menorah met daarin in het Hebreeuws het woord Jesjoea, en de tekst 'Het heil is uit de Joden'.

Messiaanse Sjoel

voor Joden en niet-Joden

Kaddiesj

Kaddiesj- heligen   kaddosj- heilig   kiddoesj- wijding

Het Kaddiesj (Hebr):  ofwel Kaddesj (Ned - Jiddisch) is een van de belangrijkste gebeden van het Jodendom. In tegenstelling tot veel andere gebeden is het niet in het Hebreeuws, maar in het Aramees geschreven. Achtergrondgedachten bij dit gebed:  364-367 

In het Kaddiesj vinden we 10 woorden die G’d prijzen s253. Te maken met de 10 uitspraken?. Of te maken met: de 10 zinnen waarmee de wereld geschapen werd Pirke Avot 5: 1-9.

Door het Kaddiesj uit te spreken heiligen wij G’ds Naam, en belijden wij onvoorwaardelijk G’ds wereldleiding voor het geheel en voor het individu. Volgens de traditie zou het Kaddiesj tienmaal per dag moeten worden gereciteerd. Bij de dagelijkse gebeden en bij de eredienst neemt het een grote plaats in. Er zijn verschillende vormen, voor verschillende gelegenheden

Kadddiesj Gelegenheid
Siddoer
Kaddiesj Titkabal volledig Kaddiesj, na het Amida (het hoofdgebed)
359 LS
Kaddisj  Chatsie half Kaddiesj, als afsluiting van onderdelen van de liturgie
95 LS
Kaddiesj  Jatom Kaddiesj voor de rouwenden (wezen), regelmatig
367 LS
Kaddiesj  derabbanan kaddiesj voor de Rabbijnen, na het lernen
27 LS
Kaddiesj  le-chaddata Kaddiesj uitgesproken direct na de begrafenis
364 DS

Alle vijf verschillende vormen vindt u hier samen op één blad.

Het mag alleen gelezen worden in de aanwezigheid van een minjan (tien joodse mannen die de leeftijd van barmitswa bereikt hebben; in het liberale Jodendom tellen ook vrouwen, die de leeftijd van batmitswa bereikt hebben mee).

Het kaddisj is een kort Aramees gebed waarin we onvoorwaardelijkde leiding van G’d in deze wereld belijden. Het is in het Aramees geschreven, toen het Joodse volk in een spiritueel zware tijd zat. Het volk sprak op dat moment Aramees. Dus schreven de rabbijnen het in die volkstaal, zodat het volk het beter zou begrijpen.

Het Aramees was toen de spreektaal. Het Kaddisj werd al gezegd in de gebeden na de verwoesting van de tempel in 70 ndgj*). De tekst van het Kaddisj is voortgekomen uit Jechezkeel (Ez) 38:23.

Ook Jesjoea sprak Aramees. Het begin van het Kaddisj en het gebed dat Jesjoea leerde, zijn gelijk:”….. Uw Naam worde geheiligd (Heer leer ons bidden), Uw Koninkrijk kome….”. Het zijn beide heiligingsgebeden. (Zie ook Ps.113:1,2 en Dan.2:20)

Het Kaddisj Jatom wordt na een overlijden 11 maanden lang door de nabestaanden gebeden, en verder op de Jahrzeitdag (dag van overlijden). Dit Kaddisj wordt slechts door de voorganger hardop gelezen of door de rouwenden. Een algemeen misverstand is dat de Kaddisj het gebed voor de doden is. Maar het heeft wel de intentie:” De Eeuwige heeft gegeven de Eeuwige heeft genomen.” (Job 1:21.)

Hoewel men bij een sterfgeval graag boos zou zijn op de goede G’d, zal men berustend de Naam van de Eeuwige prijzen. We zien dat hoewel het Kaddisj zelf niet over de dood spreekt, wij wel troost mogen putten uit de inhoud van dit gebed.

Het Kaddisj is een gebed waarin G’d in zeer veel termen geprezen wordt, en dat vraagt om de snelle komst van de Messias. Er komt geen vermelding van het overleden zijn in voor. Maar het Kaddiesj wordt wel uitgesproken als we voor het grote raadsel van de dood staan.

Bij alle vormen van het Kaddisj zeggen de aanwezigen in sjoel bepaalde woorden: Ameen: Neh.8:6; 1Kron.16:36; Psalm 106:48

Locatie

Gebouw De Fontein,
Twijnerstraat 6
7621 TK Borne.

Klik op het icoontje om direct uw navigatie te starten in Google Maps:
Open Google Maps

Wat gebeurt er in Sjoel?

Klik op de brochure om deze te bekijken en eventueel uit te printen.

Copyright © 2023 Messiaanse Sjoel voor Joden en niet-Joden