Het logo van de Messiaanse Sjoel bestaat uit een Menorah met daarin in het Hebreeuws het woord Jesjoea, en de tekst 'Het heil is uit de Joden'.

Messiaanse Sjoel

voor Joden en niet-Joden

Shofar

Tijdens de maand Elloel wordt er iedere dag, behalve op Sjabbat op de Sjofar geblazen. Heeft u geen Sjofar? Geen nood want via onze website kunt u de Sjofar toch iedere dag horen.

Klik op het plaatje van de Sjofar hierboven.

Op Rosj haSjana roept God Zijn volk ter verantwoording en daarom zijn de dagen voor Rosj haSjana dagen van bezinning, dagen van Selichot (vergeving).

Elke Jood plaatst zich voor G’ds aangezicht om Hem te belijden dat hij/zij te kort schiet en bereidt is zich daarover te bezinnen op deze en de komende 10 dagen

Deze dag heeft 4 namen:

Jom Terroea – (lett. Dag van het blazen op de shofar)

Rosj haSjana - (lett.hoofd van het jaar)

Jom haDien - (lett.Dag van het oordeel over de zondige mens)

Jom haZikkaron - (lett.Dag van de herinnering in dit geval van de zonden)

Minimaal 2 dagen is dit feest dus ingesteld op boete en inkeer.

Aan de ene kant komt men tot de treurige conclusie een zondig mens te zijn en aan de andere kant verheugt men zich in de gebeden erover dat men tot het uitverkoren volk behoort. “Wij zijn het die Uw Woord dragen, U bent het die ons Uw Woord laat dragen”.

De traditie verhaalt dat alle mensen door G’d in een Boek des Levens worden geschreven. Op Grote Verzoendag wordt beslist wie daarin vermeld blijven en wie daaruit wordt verwijderd. Daarom wenst men elkaar toe: “Le sjana tova tikkateev!” (“Dat je mag worden ingeschreven voor een goed jaar”)

Thuis of na een gezamenlijke maaltijd doopt men een stukje appel in de honing en spreek de wens uit ‘dat het nieuwe jaar “zoet” mag zijn’.

Tijdens de maand Elloel (zesde maand) wordt elke dag, behalve op Sjabbat, tijdens het ochtendgebed en avondgebed op de sjofar geblazen. Dit wordt voorafgegaan door de lezing van Psalm 27, waarin de angst voor vijanden wordt verlicht door de vurige wens 'in het huis van de Eeuwige te verblijven alle dagen van mijn leven'. Tijdens de Rosj haSjana-dienst wordt er 100 keer op de Sjofar geblazen.

De 10 dagen volgend op Rosj haSjana worden de 'Ontzagwekkende Dagen' genoemd, voor het gevoel van het Jodendom, de meest beslissende dagen van het jaar. Op het hierna volgende Jom Kippoer (Grote Verzoendag) blaast men de Sjofar 1 keer aan het eind van het vasten.

Locatie

Gebouw De Fontein,
Twijnerstraat 6
7621 TK Borne.

Klik op het icoontje om direct uw navigatie te starten in Google Maps:
Open Google Maps

Wat gebeurt er in Sjoel?

Klik op de brochure om deze te bekijken en eventueel uit te printen.

Copyright © 2024 Messiaanse Sjoel voor Joden en niet-Joden