Het logo van de Messiaanse Sjoel bestaat uit een Menorah met daarin in het Hebreeuws het woord Jesjoea, en de tekst 'Het heil is uit de Joden'.

Messiaanse Sjoel

voor Joden en niet-Joden

Verantwoording

Staat van baten en lasten (in €)

 

Baten

Giften                                                                                  2.472,70                                                                

Boeken/ringmappen verkoop                                              00,00                                                 

Tsedaka                                                                                  651,50                                               

 

                                                                                                                                                                

Lasten

Tsedaka                                                                                                                       490,00
Sjoeldiensten catering                                                                                              139,03          
Huur Borne                                                                                                                 900,00                        

Administratiekosten (bank)                                                                                      156,69                                                                   

Kado                                                                                                                                00,00          

Website/mail                                                                                                                 57,35

Diversen                                                                                                                       208,05

                                                                                              --------------                   ------------

                                                                                               3.354,20                     2.110,04

 

Baten - lasten                                                                                                           1.244,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vermogen + bezittingen

 

ING betaalrekening

€ 1.600,26

   

ING Spaarrekening

€ 8.900,00

   

Vermogen

10.500,26

31-12-2021

 
       

Vermogen

€ 9.256,10

31-12-2020

 

Toename

€ 1.244,16

   

Vermogen

€ 10.500,26

31-12-2021

 

 

Toelichting baten

Giften

De post giften is het totaalbedrag van vrijwillige bijdragen.

bijdragen sjoeldiensten

De post bijdragen sjoeldiensten is het totaalbedrag van wat men deponeert in de tsedaka-doos tijdens de diensten.

Boeken/ringmappen

Dit zijn de opbrengsten van de verkoop van boeken (met name sidoers) en ringmappen.

Toelichting lasten

Tsedaka

Er wordt minimaal 10% van de giften en bijdragen voor tsedaka gerekend. Bedragen die we ontvangen bij Poeriem en Chanoeka worden in zijn geheel doorgegeven. 

Sjoeldiensten

Dit zijn de kosten van catering bij de reguliere sjoeldiensten. Onder meer kosten van versnaperingen en serviesgoed

Huur Borne

In Borne huren we de kerkzaal in gebouw “De Fontein”.

Administratiekosten

Betreft bankkosten zakelijke ING rekening

Geschenken

Betreft  kosten van geschenken ter gelegenheid van bijzondere feestelijke moment.

Website/mail

Dit is betaald voor het gebruik email (Winters ICT).                   

Diversen

Betreft aanschaf klein materiaal.

 

Locatie

Gebouw De Fontein,
Twijnerstraat 6
7621 TK Borne.

Klik op het icoontje om direct uw navigatie te starten in Google Maps:
Open Google Maps

Wat gebeurt er in Sjoel?

Klik op de brochure om deze te bekijken en eventueel uit te printen.

Copyright © 2022 Messiaanse Sjoel voor Joden en niet-Joden