Het logo van de Messiaanse Sjoel bestaat uit een Menorah met daarin in het Hebreeuws het woord Jesjoea, en de tekst 'Het heil is uit de Joden'.

Messiaanse Sjoel

voor Joden en niet-Joden

Verantwoording

Staat van baten en lasten (in €) 2023

 

Baten

Bijdragen                                                                             2.203,95                                                               

Sederavond                                                                           1 90,00                                                

Tsedaka                                                                                   313,50                                                             

 

                                                                                                                                                                           

Lasten

Tsedaka                                                                                                                        300,00
Sjoeldiensten catering                                                                                               406,09         
Huur Borne                                                                                                               1.565,00                        

Administratiekosten (bank)                                                                                      262,95                                                                  

Sederavond                                                                                                                  137,05         

Website/mail                                                                                                                 71,60

Diversen                                                                                                                       140,31

                                                                                              --------------                   ------------

                                                                                               2.707,45                     2.884,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Baten – Lasten                                                                                                             176,55                                                                                                                                                                                                                            ======                                                                                                                                                                                           

Vermogen + bezittingen

ING betaal

€ 1.987,76

 

Spaarrek.

€ 8.982,51

 

Vermogen

€ 10.970,27

31-12-2023

     

vermogen

€ 11.064,31

1-1-2023

Afname ballans

€ 176,55

2023

Bij rente spaar

€ 82,51

2023

 

€ 10.970,27

31-12-2023

 

Toelichting baten

bijdragen sjoeldiensten

De post bijdragen sjoeldiensten is het totaalbedrag van wat men deponeert in de tsedaka-doos tijdens de diensten.

Serderavond

Bijdragen in de kosten van de Sederavond  (Pesach).

Tsedaka

Bijdrages voor giften aan goede doelen

Toelichting lasten

Tsedaka

Er wordt minimaal 10% van de giften en bijdragen voor tsedaka (giften aan goede doelen)  gerekend. Bedragen die we ontvangen bij Poeriem en Chanoeka worden in zijn geheel aan goede doelen gegeven.

Sjoeldiensten

Dit zijn de kosten van catering bij de reguliere sjoeldiensten. Onder meer kosten van versnaperingen en serviesgoed.

Huur Borne

In Borne huren we de kerkzaal in gebouw “De Fontein”.

Administratiekosten

Betreft bankkosten van de zakelijke ING rekening.

Sederavond

Daadwerkelijk kosten van de Sederavond

Website/mail

Dit is betaald voor het gebruik email (Winters ICT).                   

Diversen

Betreft aanschaf klein materiaal. Zoals aankleding feestavonden, bestek bordjes, etc.

 

 

 

Locatie

Gebouw De Fontein,
Twijnerstraat 6
7621 TK Borne.

Klik op het icoontje om direct uw navigatie te starten in Google Maps:
Open Google Maps

Wat gebeurt er in Sjoel?

Klik op de brochure om deze te bekijken en eventueel uit te printen.

Copyright © 2024 Messiaanse Sjoel voor Joden en niet-Joden