Het logo van de Messiaanse Sjoel bestaat uit een Menorah met daarin in het Hebreeuws het woord Jesjoea, en de tekst 'Het heil is uit de Joden'.

Messiaanse Sjoel

voor Joden en niet-Joden

Mesoeza

Op de rechter deurposten van Joodse huizen wordt een kokertje bevestigd. Dit kokertje wordt mesoeza, (Hebr:"staande deurpost") genoemd. Het is een beetje schuin bevestigd op tweederde van de hoogte van de deurpost (ooghoogte), waarbij de bovenkant naar links wijst. ). De mesoeza kan aangebracht worden op de deurpost van elk vertrek, uitgezonderd sanitaire ruimten en er wordt ook geen mesoeza aangebracht in sjoel.

De mitswa voor de bevestiging van de mesoeza staat in Dewariem (Deut.) 6:4-9 waar in het Sj’ma er op gewezen wordt de woorden uit dit gedeelte op de deurpost en de poorten te bevestigen. Het zou te maken hebben met het aanbrengen van het bloed op de deurpost: Sjemot (Ex.) 12:7 In het kokertje zit een beschreven perkamenten rolletje, waarop ook nog een ander gedeelte uit het Sj’ma (Dewariem 11:13-21.)

Op de achterkant van het rolletje staat één van de namen van G’d: Sjadai. (begint met de hebr. letter sjien) Ook aan de buitenkant zien we deze letter. Aan de buitenkant van de mesoeza staan drie letters: Sjin- dalet- jod. Deze 3 letters zijn de afkorting van: Sjomeer Delatot Jisraeel: “Beschermer van de deuren van Jisraeel” (=van het in_ en uitgaan van Jisraeel ) Ps.121:8 Omdat stof en vocht de koosjere mesoeza kunnen aantasten wordt om de 3 a 4 jaar gekeken of het schrift nog leesbaar is. Stof en vocht kunnen de kosjere mesoeza aantasten. Om de mesoeza koosjer te laten zijn moet de tekst door een Sofeer, een schrijver van de Torahrol, geschreven zijn.

Voordat de mesoeza bevestigd wordt, zegt men een bracha gezegd (zegenspreuk). Sommigen houden een kleine feestelijkheid waarbij vrienden en kennissen worden uitgenodigd Op deze wijze wordt een huis ingewijd, de Chanoekat HaBajit. Als men verhuist en de volgende bewoner is ook Joods dan laat men de mesoeza hangen.

Wat doen we er verder mee?

Het is de gewoonte als men een huis binnengaat dat men de mesoeza even aanraakt en dan de vinger kust waarmee de mesoeza werd aangeraakt. Het symboliseert dat het woord van G’d op onze lippen is. Het is een uiting van vertrouwen dat G’d het huis zal zegenen en dat degene die het huis binnen gaat ook rekening met G’d houdt in zijn doen en laten. Het is de aandacht richten op Ps.121:8 Het moet helpen herinneren aan het Sj’ma en aan G’ds aanwezigheid. Zo helpt de mesoeza ons leven te heiligen. Het laat zien dat de bewoner ernst maakt met de woorden die er in geschreven staan. Het is ook een symbool van trots: Het laat zien dat dit een Joods huis is (Joz.24:15) waar men van de Eeuwige houdt en Hem dient, door naar Zijn Torah te leven.

In de L.S.**) staan de te gebruiken brachot bij de bevestiging van de mesoeza(mv. mesoezot). blz.592-596:

Als de Eeuwige: Ps.127:2 LS 592
Iets lernen LS 593
1ste alinea van het Sjema; LS 594
Bracha LS 595
Mesoeza aanbrengen LS 595
Eventueel een bracha LS 595
Sjehechejanoe LS 596

Locatie

Gebouw De Fontein,
Twijnerstraat 6
7621 TK Borne.

Klik op het icoontje om direct uw navigatie te starten in Google Maps:
Open Google Maps

Wat gebeurt er in Sjoel?

Klik op de brochure om deze te bekijken en eventueel uit te printen.

Copyright © 2023 Messiaanse Sjoel voor Joden en niet-Joden