Het logo van de Messiaanse Sjoel bestaat uit een Menorah met daarin in het Hebreeuws het woord Jesjoea, en de tekst 'Het heil is uit de Joden'.

Messiaanse Sjoel

voor Joden en niet-Joden

hostgator coupon

Wat betreft het handen wassen, hoe lees je Markus 7:1-23? (lezersvraag)

Dit lijkt wat tegen het gebruik van de rabbi's in te gaan of zie ik dat verkeerd? Ik weet in elk geval wel dat het niet om varkensvlees gaat, alsof dat ineens rein zou zijn. Dat zeggen veel christenen vaak, nadat ze dit totaal uit de context lezen. Het gaat immers niet om onrein vlees, maar juist om het wassen van je "onreine" handen, kannen en bekers en zo.

Ik heb het stuk uit Markus 7 ook gelezen en heb

Ten eerste gezien dat Jesjoea het wassen van de handen niet afkeurt, maar

Ten tweede dit gebruik juist in verband brengt met woorden die mensen spreken en daden die mensen doen.

Deze twee zijn bij veel mensen niet in overeenstemming met elkaar. Daden dienen woorden te bevestigen. Maar heel vaak wordt er veel gezegd, maar niet naar die woorden gedaan

Ten derde speelt mee dat mensen op het verkeerde been zijn gezet bij de interpretatie van de tekst. Er is een zinnetje in de tekst bij gezet.

Markus 7:19 bevat in de oorspronkelijke geschriften niet het stukje tekst: "En zo verklaarde Hij alle spijzen rein". Door dit stukje tekst wordt nadrukkelijk de aandacht gevestigd op het eten en niet op wat er bedoeld was,.. namelijk dat je moet doen wat je zegt. Vers 20 t/m 23 laten dat heel duidelijk uitkomen en wijzen niet op het eten, maar op wat de mens “onrein” maakt van binnen uit. De mensen weten heel goed wat onrein is en moeten daarom de handen wassen, maar bovenal dient hun hart gereinigd te worden.

Samenkomsten

Wij vieren naar Bijbels-Joodse traditie de feesten en komen in Sjoel (de Synagoge) samen om elkaar te ontmoeten en daar ons geloof in de EEUWIGE, de G’d van Awraham, Jitschaq en Ja’akov te belijden.

Zie de Loeach (het samenkomstrooster)

Komende samenkomsten

5 sept
17 okt
7 nov

Bekijk alle samenkomsten


Locatie

Gebouw De Fontein,
Twijnerstraat 6
7621 TK Borne.

Klik op het icoontje om direct uw navigatie te starten in Google Maps:
Open Google Maps

Wat gebeurt er in Sjoel?

Klik op de brochure om deze te bekijken en eventueel uit te printen.

Copyright © 2020 Messiaanse Sjoel voor Joden en niet-Joden - Samenkomsten in Overijssel en Drenthe